C7665 Multimedia ve výuce II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost systému Win 98 nebo 2000; výhodou je znalost práce s obrazovým editorem (Photoshop) a práce se vzorcovým editorem ChemWin nebo ISISDraw a pod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky vytváření a publikování dokumentů pro WWW se zaměřením na prezentaci chemických dat, a to jak statických, tak dynamických s využitím JavaScriptu. Studenti se rovněž seznámí s využitím programu Macromedia Flash pro vytváření animací a složitějších prezentací.
Osnova
  • HTTP základní informace o protokolu HTML 1. základní stavba dokumentu, deklarace, linky, metatagy 2. blokové a inline elementy, obrázky 3. pokročilé konstrukce: tabulky, seznamy, formuláře 4. multimediální objekty v dokumentu, applety se zaměřením na vizualizaci chemických jevů 5. rámce, navigace, formátování: kaskádové styly CSS 6. objektový model dokumentu (DOM) 7. základy JavaScriptu Macromedia Flash 1. základy práce s programem 2. vytváření a import objektů, symboly, knihovny symbolů 3. interaktivita: tlačítka, navigace v časové osnově, základy ActionScriptu
Informace učitele
http://baal.chemi.muni.cz/~carduel/vyuka/mult2/index.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.