C7665 Multimedia ve výuce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Stehlík (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7665/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 13:00–15:50 IC1
Předpoklady
Znalost systému Windows; výhodou je znalost práce s obrazovým editorem (Photoshop) a práce s textovým editorem (Notepad, PSPad).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
porozumění kódu základních webových formátů - HTML, CSS a základního javascriptu navržení a sestavení strukturu webové stránky zapojení interaktivní vektorové grafiky
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - orientovat se v kódu webových stránek (syntaxe v HTML5) - orientovat se v kódu souborů ve formátu vektorové grafiky SVG - navrhnout a implementovat jednoduchý soubor webových stránek - navrhnout a naprogramovat základní interaktivitu v rámci stránek pomocí konstrukcí jazyka Javascript a vektorové grafiky SVG
Osnova
  • HTML 1. základní stavba dokumentu, deklarace, linky, metatagy 2. blokové a inline elementy, obrázky 3. pokročilé konstrukce: tabulky, seznamy, formuláře 4. multimediální objekty v dokumentu, propojení s javascriptem 5. rámce, navigace, formátování: kaskádové styly CSS 6. objektový model dokumentu (DOM) 7. základy JavaScriptu SVG and Inkscape 1. základy práce s programem Inkscape 2. optimalizace kódu pro použití ve webové stránce 3. interaktivita a styly: zapojení SVG do kontextu HTML stránky
Literatura
  • Macromedia Flash MX : actionscript : advanced training from the source (Orig.) : Macromedia Flash MX : actionscript : oficiální výukový kurz pro pokročilé. info
  • Macromedia Flash MX : training from the source (Orig.) : Macromedia Flash MX : oficiální výukový kurz. info
  • CEDERHOLM, Dan. Webdesign s webovými standardy. Vyd. 1. Brno: Zoner press, 2004. 256 s. ISBN 8086815153. info
  • MINDŽÁK, Robert. Dokonalý Webdesign. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. 170 s. ISBN 8072265768. info
Výukové metody
teoretická příprava, individuální práce, samostatné projekty
Metody hodnocení
podmínkou udělení zápočtu je sestavení závěrečné práce, souboru HTML stránek, přičemž je pozornost kladena zejména na - validita kódu - estetický dojem - složitost a funkčnost použitého skriptování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/C7665