Z0120 Geografické myšlení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iva Machalová (cvičící)
Mgr. Andrea Nogová (cvičící)
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Výduchová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Rozvrh
Po 13:00–13:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0120/1: Čt 11:00–11:50 Z5,02004, I. Machalová, A. Nogová, R. Osman, M. Výduchová
Z0120/2: Čt 8:00–8:50 Z5,02004, I. Machalová, A. Nogová, R. Osman, M. Výduchová
Z0120/3: Po 18:00–18:50 Z3,02045, I. Machalová, A. Nogová, R. Osman, M. Výduchová
Z0120/4: Út 8:00–8:50 Z3,02045, I. Machalová, A. Nogová, R. Osman, M. Výduchová
Z0120/5: Čt 10:00–10:50 Z3,02045, I. Machalová, A. Nogová, R. Osman, M. Výduchová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 12 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavními cíli kurzu je:
představení různých přístupů k chápání a dělání (tj. ontologie a metodologie) geografie;
uvedení historických souvislostí mezi jednotlivými přístupy;
seznámení s filosofickým ukotvením jednotlivých přístupů;
uvedení do diskuse o charakteru základních konceptů geografie (jako je prostor, místo, čas, měřítko, prostředí aj.);
představení klíčových osobností, které formovaly vývoj geografického myšlení.
Na konci kurzu by měl být student schopen orientovat se ve směrech geografického myšlení.
Osnova
 • 1. Geografické školy, přístupy, paradigma. Sociální konstrukce reality.
 • 2. Počátky moderní geografie. Environmentální a regionální přístup.
 • 3. Poválečná diskuse a kvantitativní revoluce.
 • 4. Kritika prostorové vědy a postpozitivistické přístupy.
 • 5. Radikální geografie.
 • 6. Humanistická geografie.
 • 7. Feministická kritika.
 • 8. Teorie strukturace a time geography.
 • 9. Geografický realismus.
 • 10. Kulturní obrat a postmodernismus.
 • 11. Poststrukturalismus, postkolonialismus.
 • 12. Klíčové koncepty geografie: prostor, místo, čas, měřítko.
 • 13. Klíčové koncepty geografie: prostředí, krajina, systém.
Literatura
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • Approaches to human geography. Edited by Gill Valentine - Stuart C. Aitken. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. ix, 349. ISBN 0761942637. info
 • Spaces of geographical thought : deconstructing human geography's binaries. Edited by Paul J. Cloke - R. J. Johnston. 1st pub. London: SAGE Publications, 2005. viii, 224. ISBN 0761947329. info
 • Key concepts in geography. Edited by Sarah L. Holloway - Stephen P. Rice - Gill Valentine. 1st pub. London: SAGE Publications, 2003. xvii, 342. ISBN 0761973893. info
 • The dictionary of human geography. Edited by R. J. Johnston. 4th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. xvii, 958. ISBN 0631205616. info
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 1st ed. London: Arnold, 1999. xv, 368. ISBN 034069193X. info
 • PEET, Richard. Modern geographical thought. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. ix, 342 s. ISBN 1-55786-206-0. info
Výukové metody
Přednášky a semináře. Na seminářích jsou diskutována témata ze samostatné četby a prezentovány studentské projekty.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný text a zpracování skupinového projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.