EN

PřF:F2252 Základy astronomie 2 - Informace o předmětu

F2252 Základy astronomie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Liška, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Žádné speciální astronomické znalosti nejsou vyžadovány. Každý by měl znát matematiku a fyziku ve středoškolském rozsahu - co je nadto, bude vysvětleno (proto je vhodné i pro studenty prvního semestru a také zaměření jiných než v kombinaci s matematikou a fyzikou).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je pokračováním předmětu F1251 a jeho cílem je vyrovnat a sjednotit základní astronomické znalosti, aby pak student mohl efektivně zvládat další předměty s astronomickou a astrofyzikální tematikou. Je to předmět určený zejména těm, kteří nemají základní astronomické znalosti (ty by ovšem museli získat mimo systém školní výuky, např. na hvězdárnách, v planetáriích) a chtějí se zaměřit na astrofyziku. Je ovšem vhodný i pro ty, kteří se chtějí jen seznámit se základy astronomie, protože je to pro ně atraktivní obor (nebudou profesionálními astronomy, ale později mohou takto získané poznatky využít třeba jako pedagogové či jinak).
Osnova
  • Tento předmět navazuje na předmět F1251 a bude v něm dokončen přehled základů celého oboru. Celý obsah kurzu je ve formě pdf na serveru http://astro.physics.muni.cz případně na http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html. Starší materiály na http://vademecum.hvezdarna.cz. Osnova: Hvězdy - stavba, zdroje energie, vývoj, projevy aktivity
  • Sluneční soustava. Exoplanety. Vznik a vývoj planet, Měsíce a dalších drobných těles.
  • Naše Galaxie - stavba, rotace. Typy galaxií. Vesmír velkých měřítek.
  • Základy kosmologie. Architektura vesmíru. Vznik a vývoj vesmíru. Modely vesmíru.
  • Nebezpečí z kosmu. Život ve vesmíru.
Literatura
  • http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html
  • POKORNÝ, Zdeněk. Vademecum - Váš průvodce vesmírem. 2006. URL info
Výukové metody
Klasické přednášky, praktika a cvičení, doplněná pozorováním oblohy. Písemné podklady pro praktika jsou v učebních textech na http://astro.physics.muni.cz.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po vypracování série praktik a ústním pohovoru, kterým se ověří pochopení řešeného problému, u zkoušky přibude navíc písemný test sestavený z otázek a příkladů, publikovaných na výše uvedené internetové stránce.
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet bude udělen po vypracování všech praktik (pracovní listy student nalezneme učebních textech) a krátké rozpravě nad výsledky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.