XD107 Seminář DSP Chemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 B11/132
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům doktorského studijního programu Chemie. Jeho cílem je: 1) Vytvořit prostředí pro prezentace výsledků vědecké práce studentů DSP Chemie před širší odbornou veřejností než představuje komunita studentů DSP téhož oboru v rámci tzv. oborových seminářů. Tato možnost je dána studentům, kteří již svoji práci dokončili či téměř dokončili a připravují se k obhajobě doktorské disertace v tomto či následujícím semestru. 2) Poskytnout celé chemické veřejnosti seznámit se se zaměřením výzkumu v rámci doktorských prací na jednotlivých chemických oborech a tak nenásilnou formou podporovat spolupráci mezi nimi. 3)Vytvořit příležitost pro seznámení studentů DSP Chemie s výzkumem prováděným na zahraničních univerzitách formou přednášek zahraničních hostí. Tato úloha semináře XD107 se nepřekrývá s funkcí oborového semináře, na němž zahranční hosté přednášejí specializované komunitě oboru. Koncepce přednášky na XD 107 proto reflektuje skutečnost, že je určena širší odborné veřejnosti. 4)Umožnit studentům DSP, aby se seznámili formou účasti na habilitačních přednáškách svýzkumem prováděným zejména na pracovištích Ústavu chemie a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (DSP Chemie), případně na dalších pracovištích PřF MU a pracovištích jiných vysokých škol.
Osnova
  • Podkladem pro uspořádání semináře je: 1) Informace školitele, předsedy oborové komise nebo žádost studenta DSP Chemie o zařazení přednášky. 2)Požadavek na uspořádání přednášky zahraničního hosta. 3)Požadavek předsedy habilitační komise na zajištění termínu veřejné přednášky pro habilitanta
Metody hodnocení
Zápočet za účast dle prezenční listiny a aktivitu v diskusích na semináři.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
1)Seminář se koná v JS 2008/2009 na Kotlářské 2, v posluchárně IBA1 1.poschodí (budova 11) 2)Začátek semináře je v 16.30 h. 3)Program semináře bude vyvěšen na stránkách Ústavu chemie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.