XD107 Seminář DSP Chemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Studium v doktorském studijním programu Chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář XD107 je realizován formou jednodenní studentské konference a je určen studentům všech oborů doktorského studijního programu Chemie. Jeho cílem je:

1) Vytvořit prostředí pro prezentace výsledků vědecké práce studentů DSP Chemie před širší odbornou veřejností než představuje komunita studentů DSP téhož oboru v rámci tzv. oborových seminářů.

2) Prezentovat částečné výsledky disertační práce formou posterů.

3) Prezentovat celkové výsledky disertační práce formou přednášky. Tato možnost je určena zejména studentům, kteří již svoji práci dokončili a připravují se k obhajobě doktorské disertace.

4) Vytvořit příležitost pro seznámení studentů DSP Chemie s výzkumem prováděným na zahraničních i domácích univerzitách formou přednášek hostů. Tato úloha semináře XD107 se nepřekrývá s funkcí oborového semináře, na němž hosté přednášejí specializované komunitě oboru. Koncepce přednášky na XD107 proto reflektuje skutečnost, že že je určena širší odborné veřejnosti.

Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:

-seznámen s výsledky výzkumu v jiných výzkumných skupinách Ústavu chemie;

-schopen prezentovat dílčí výsledky své práce formou posteru;

-schopen prezentovat celkové shrnutí nejdůležitějších výsledků své disertace formou přednášky.

Osnova
 • Celodenní studentská konference;

  Povinná účast všech studentů doktorského studia Chemie;

  Blok přednášek shrnujících výsledky disertací;

  Blok posterů na dílčí téma disertací;

  Podkladem pro aktivní účast na konferenci je:

  1) Informace školitele, předsedy oborové komise nebo žádost studenta DSP Chemie o zařazení posteru nebo přednášky do programu konference;

  2) Požadavek na uspořádání přednášky významného hosta.

Literatura
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Schola ludus (Přít.) : De studii pansophici impedimentis ; Laborum scholasticorum in illustri patakino gymnasio continuatio ; Vydání spisu Fortiova a Erasmova ; Fortius redivivus ; Praecepta morum ; Leges scholae bene ordinatae ; Schola ludus ; Coronis. info
Výukové metody
Celodenní studentská konference s účastí všech studentů doktorského studia Chemie. Presentace posterů na dílčí téma disertací a přednášek shrnujících výsledky disertací.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za účast na studentské konferenci podle záznamů v prezenčních listinách.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
1) Celodenní studentská konference se koná v UKB A11/132, zpravidla po konci výuky příslušného semestru.

2) Konference se koná pravidelně jednou za semestr a studenti jsou včas informování emailem.

3) Program konference je dostupný v ISu v Učebních materiálech předmětu.

4) Zájemci o příspěvek do programu konference dodají abstrakty 1 měsíc před koncem daného.

5) Informace o konání konference budou zasílány hromadným dopisem z ISu a program konference, anotace přednášek a pravidla pro absolvování budou vloženy do aplikace Studijní/výukové materiály předmětu XD107 v IS MU.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.