EN

PřF:ZX508 Zahraniční exkurze 1 - Informace o předmětu

ZX508 Zahraniční exkurze 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( ZX509 Zahraniční exkurze 2 ) && PROGRAM ( D - GR4 ) || ( PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (např. Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko či Rumunsko). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografického institutu Vídeňské univerzity nebo Geografického institutu Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Informace učitele
Výuka probíhá blokově - týdenní exkurze. Slovinsko (28. 5. - 3. 6. 2012). Předpokládá se finanční spoluúčast studentů v rozsahu cca 4 000 Kč. Podmínkou udělení zápočtu je kromě účasti na exkurzi také zpracování dílčího úkolu do sborníku. Každá exkurze je rezervována pro max. 20 studentů z Masarykovy univerzity (dalších max. 20 z Univerzity Palackého v Olomouci).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 28.5. - 1.6.2012 (Slovinsko).
Část nákladů si hradí studenti (cca 2500 Kč). Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.