EN

PřF:ZX508 Zahraniční exkurze 1 - Informace o předmětu

ZX508 Zahraniční exkurze 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
5 dnů. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (přednášející), RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (zástupce)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( ZX509 Zahraniční exkurze 2 ) && PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 70 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 70 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zahraniční exkurze je zaměřena na poznání přírody, společnosti, hospodářství a kultury vybraného středoevropského regionu (zvláště Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Cílem je poznání typických přírodních a společenských procesů a jevů daného regionu, s výkladem místního nebo českého geografa (tj. primárním cílem exkurze není návštěva atraktivit cestovního ruchu).
Osnova
  • Geografická exkurze.
  • Tematické zaměření přizpůsobeno danému regionu a možnostem místních a českých průvodců.
  • Součástí je návštěva geografických pracovišť v daném regionu (např. univerzity).
  • Konkrétní program je každoročně obměňován a bude upřesněn počátkem semestru.
Výukové metody
Terénní výuka, spojená s návštěvou významných míst a institucí. Přednášky odborníků v terénu, referáty studentů.
Výuka probíhá blokově (5 až 7 dní), na konci jarního semestru.
Doprava zajištěna společně autobusem.
Exkurze je organizována ve spolupráci s katedrou geografie PřF UP Olomouc.
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému absolvování předmětu je vypracování referátu na předem zvolené téma (vztahující se k regionu exkurze) a jeho prezentace v průběhu exkurze.
Informace učitele
V jarním semestru 2015 bude organizována jen jedna exkurze: východní Polsko a východní Slovensko.
Vedoucí exkurze: doc. Zdeněk Szczyrba z Univerzity Palackého v Olomouci a lektoři Geografického institutu Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Termín exkurze: 25.5. až 30. 5. 2015 (6 dní).
Rámcový program:
1. den (25.5.)
Brno - Olomouc - Bytča - Súľov (procházka skalním městem Súlovské skaly) - Žilina - Ružomberok - Vlkolínec (UNESCO) - Dolný Kubín - Zubrzyca Górna (Polsko).
Ubytování: Zubrzyca Górna, penzion Za Borem

2. den (26.5.)
Krakov - komentovaná prohlídka města, přejezd Słomniki – Miechów – Jędrzejów – Kielce – Skarżysko-Kamienna – Szydłowiec – Radom – Zwoleń – Puławy – Lublin.
Ubytování: Dom Studenta Zaocznego UMCS, Lublin
3. den (27.5.)
Lublin - návštěva na partnerské univerzitě (Univerzytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Majdanek (koncentrační tábor) – Lublin (prohlídka města, individuální program).
Ubytování: Dom Studenta Zaocznego UMCS, Lublin
4. den (28.5.)
Lublin – Nałęczów – Rąblów (profil riss-würm) – Bochotnica - Kazimierski Park Krajobrazowy (chráněné území, glaciálně modelovaná krajina, tzv. Małopolski Przełom Wisły) – Kazimierz Dolny (městská památková rezervace, prohlídka města) - Lublin – Piaski – Zamość (UNESCO, prohlídka města) – Zwierzyniec.
Ubytování: Zwierzyniec, penzion
5. den (29.5.) Zwierzyniec – Roztoczański Park Narodowy (návštěva národního parku a chovné stanice konika polského) – Biłgoraj – Ulanów – Nisko – Rzeszów – Dukla – Vyšný Komárnik (vojenské přírodní muzeum) – Svidník – Spišské Podhradie (Spišská kapitula, noční prohlídka Spišského hradu).
Ubytování: Spišské Podhradie, penzion Podzámok
6. den (30.5.)
Levoča (prohlídka města a chrámu sv. Jakuba) - Poprad – Liptovský Mikuláš – Demänovská dolina (procházka k Vrbickému plesu) – Ružomberok – Olomouc - Brno.
Finanční náklady:
2900 Kč
Částka pokrývá náklady na dopravu, ubytování a vstupné. Jde o "zálohu", ze které je vedoucím exkurze na místě hrazeno ubytování a vstupy. Případný přeplatek (podle výše skutečných výdajů) bude účastníkům vrácen po skončení exkurze. Geografický ústav přispívá úhradou poloviny nákladů na dopravu.
Povinná výbava:
- platný cestovní doklad
- karta zdravotního pojištěnce
- zápisník
- mapa
- kapesné dle vlastního uvážení
- vhodné oblečení pro nenáročnou turistiku
- přezůvky na ubytovnu.
S dotazy se obracejte na Petra Daňka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze byla v letech 2011 až 2013 finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.