EN

PřF:ZX508 Zahraniční exkurze - Informace o předmětu

ZX508 Zahraniční exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZX508/BosnaChorvatsko: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZX508/PolskoSlovensko: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografický institut Vídeňské univerzity nebo Geografický institut Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Informace učitele
Výuka probíhá blokově - týdenní exkurze. Polsko a Slovensko (květen 2011 - 7 dní), vybrané země Balkánu (červen 2011 - 9 dní). Předpokládá se finanční spoluúčast studentů v rozsahu 2500 - 3500 Kč za jednu exkurzi. Podmínkou udělení zápočtu je - kromě účasti na exkurzi - zpracování dílčího úkolu do sborníku. Každá exkurze je rezervována pro max. 20 studentů MU (dalších 20 UPOL). Přihlašování na jednotlivé exkurze bude probíhat formou seminárních skupin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.