Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Zelený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. David Zelený, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. David Zelený, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 BR2, Pá 8:00–11:50 B09/316
Předpoklady
Bi5040 Biostatistika - základní kurz
Přednáška navazuje na znalosti získané v předmětu Bi5040 Biostatistika, zejména na regresní analýzu a obecné lineární modely, a bylo by proto lepší, aby si studenti tento předmět zapsali až po absolvování Biostatistiky. Pokud chce student i přesto tento předmět navštěvovat (např. aby se naučil analytické metody nutné pro zpracování bakalářské práce), může si předmět zapsat a na přednášky chodit s tím, že se individuálně domluvíme na způsobu ukončení (např. zkoušku uděláme až po zkoušce z Biostatistiky nebo v dalším školním roce). Užitečné, nikoliv však nezbytné, je také předchozí absolvování předmětu Bi6549 Zpracování základních botanických dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu jsou probírány základní statistické metody zpracování dat o druhovém složení rostlinných nebo živočišných společenstev, bez ohledu na jejich taxonomické vymezení. Hlavní důraz je kladen na numerické klasifikační a ordinační metody a na hodnocení vztahů mezi druhovým složením společenstva a faktory prostředí.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikace příslušných metod pomocí standardních počítačových programů (především CANOCO a CanoDraw).
Osnova
 • Příprava dat pro numerické analýzy (čištění dat, odlehlé body, transformace, standardizace, EDA)
 • Design ekologických experimentů (manipulativní experimenty vs přírodní experimenty - pozorování)
 • Typy sbíraných dat (kategoriální vs kvantitativní, pokryvnosti, frekvence)
 • Ekologická podobnost (indexy podobnosti a vzdálenosti mezi vzorky)
 • Numerická klasifikace (hierarchická vs nehierarchická, aglomerativní vs divisivní, řízená vs neřízená klasifikace)
 • Ordinace (lineární vs unimodální, přímá vs nepřímá)
 • Regrese (zobecněné lineární modely, regresní a klasifikační stromy)
 • Kalibrace (Ellenbergovy indikační hodnoty a problematika jejich použití)
 • Indexy diversity (alfa, beta a gamma diverzita, akumulační druhová křivka, rarefaction)
 • Případové studie na použití jednotlivých metod
  Cvičení bude zahrnovat analýzy konkrétních ekologických dat v programu Canoco a úpravu ordinačních diagramů v programu CanoDraw.
Literatura
 • LEPŠ, Jan a Petr ŠMILAUER. Mnohorozměrná analýza ekologických dat. 2001. http://regent.jcu.cz/skripta.pdf
 • HERBEN, Tomáš a Zuzana MÜNZBERGOVÁ. Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část I. Data o druhovém složení. http://www.natur.cuni.cz/~botanika/, 2001. info
Výukové metody
teoretické přednášky (které budou probíhat každý týden v Řečkovicích), doplněné o praktické cvičení v počítačové učebně (praktika budou probíhat ve třech až čtyřech blocích ve druhé polovině semestru v počítačovně v Bohunicích)
Metody hodnocení
Ke zkoušce je třeba vypracovat krátkou studii, ve které student zanalyzuje vlastní nebo zapůjčená data pomocí probíraných statistických metod. Studie by měla mít strukturu krátkého vědeckého článku. Podrobné pokyny k vypracování této studie budou viset na webových stránkách předmětu. Vlastní zkouška bude probíhat jako diskuse nad zpracovanou studií, rozšířená o doplňující dotazy týkající se teoretického pozadí jednotlivých statistických metod.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/zeleny/wiki/david-wiki/doku.php?id=zpradat:start
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.