G4141 Akademické dovednosti pro geology

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Holá (přednášející)
Mgr. Ludmila Daňková (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 Bp1,01007
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G4141/01: Po 11:00–11:50 Bp1,01007
G4141/02: Po 13:00–13:50 Bp1,01007
Předpoklady
( KREDITY_MIN ( 60 ) && PROGRAM ( B - GE )) || PROGRAM ( N - GE )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické provedení některých akademických činností, po skončení kurzu je posluchač schopen provádět vyhledání literatury, sestavit vlastní odborný text a doplnit jej grafikou.
Osnova
 • Rešerše literatury (klasická, elektronická).
 • Psaní odborného textu.
 • Grafická podpora textu.
 • Odborná konference.
 • Organizace geologie v ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8]. ISBN 9788024512129. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 stran. ISBN 8024608715. info
 • LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. 1. vyd. České Budějovice: Kopp nakladatelství, 2003. 132 s. ISBN 8072322087. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Praktická zkouška a elektronický test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.