EN

PřF:Bi8075c Lék. parazitol. a diagnost. cv - Informace o předmětu

Bi8075c Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (cvičící), doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6330 Parazitologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Minimálně 5 studentů
Mateřské obory
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Kurz otevírán v jarním semestru lichých let (2019, ...).
Výuka probíhá každý týden.
Povinné pro parazitology.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi8075c