EN

PřF:C7860 Rostlinná biochemie - Informace o předmětu

C7860 Rostlinná biochemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 15:00–16:50 A11/335
Předpoklady
C3181 Biochemie I || C3580 Biochemie || C5720 Biochemie
absolvování kurzu Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokročilá přednáška po jejímž absolvování bude mít student komplexní přehled o základních metabolických drahách rostlin a jejich interakcích s okolním prostředím. Přednášky jsou zaměřeny na následující témata - Základní složky rostlinné buňky; Asimilační a disimilační metabolismus rostlinné buňky; Asimilace dusíku, uhlíku, síry; Respirace a fotorespirace; Rostlinná bioenergetika; Metabolismus tuků a cukrů; Fytohormony; Interakce rostlina-pathogen (kompatibilní a nekompatibilní interakce); fytoalexiny; pasivní a aktivní ochrana; Použití a mechanismus účinku herbicidů; Rostliny jako zdroj biomasy.
Osnova
  • 1) Cytoplasmatická membrána a membránový transport. Plazmalema a tonoplast. Role ATPáz při transportu přes pl. membránu a tonoplast. 2) Signalizace a regulace 3) Metabolizmus dusíku u rostlin. Fixace dusíku, asimilace amoniaku, role glutamátdehydrogenasy. Glutaminsynthetasa, asimilační nitrát a nitrit reduktasa, nitrifikace. 4) Metabolizmus síry 5) Metabolizmus sacharidů, lipidů. Respirační řetězec rostlinných mitochondrií. Vztah mezi glyoxylátovým a Krebsovým cyklem Odbourávání tuků (alfa-oxidace MK), odbourávání zásobních bílkovin 6) Struktura buněčné stěny rostlin. (složení, struktura, biosyn- thesa; mikrofibrilární polysacharidy, amorfní polysacharidy, lignin, lignofikace, Odbourávání polysacharidů (amylasy, R-enzym, D-enzym, fosforylasa), odbourávání polysacharidů u hub, odbourávání celulózy, odbourávání ligninu 7) Fotosyntéza (světelná fáze). Fotosynt. pigmenty, chlorofyl, fykobiliny karotenoidy, fotochemie. Fotorespirace 8) Fotosyntéza temná fáze. Inhibitory, synthesa polysacharidů oligosacharidů a glykosidů. Asimilace CO2(rostliny typu C4 a C6) 9) Interakce rostlin s patogeny. Allelopathie: fytoncidy, fytotoxiny, alkaloidy, přírodní insekticidy, fytoalexiny, regulace jejich syntézy, mechanismus účinku. 10) Rostlinné hormony jejich struktura, synthesa, mechanismus účinku na molekulární úrovni (auxiny, gibereliny, cytokininy kys. abscisová, ethylen) 11)Farmakologické využití sekundárních metabolitů: rostliny a léčba malárie, rakoviny, AIDS, přírodní insekticidy 12) Izolaci komponent rostlinné buňky. Metody rostlinného výzkumu.
Literatura
  • BUCHANAN, Bob, Wilhelm GRUISSEM a Russell JONES. Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville, Maryland: American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9. info
  • Heldt- Plant Biochemistry and Molecular Biology (Acad Press, Elsevier), 3rd Edition, 2005
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Pokročilá přednáška, písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C7860