G5531 Praktická příprava geologických preparátů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Petr Zaunstöck (cvičící)
Jakub Grulya (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení a praktická schopnost použití metodiky přípravy horninových preparátů, včetně možností a omezení jednotlivých postupů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student znát metodiku a bude schopen připravit základní typy preparátů užívaných v geologickém výzkumu – krytý výbrus, leštěný výbrus, zalévaný preparát, nábrus. Zároveň bude znát metodická omezení přípravy jednotlivých typů preparátů.
Osnova
  • Úvod do problematiky
  • Typy preparátů
  • Zpevnění a fixace preparátů
  • Metody broušení a leštění, typy brusiv
  • Praktická cvičení
Výukové metody
Přednáška a praktické cvičení v brusírně
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě povinné účasti a úspěšně splněných praktických cvičení (preparáty, protokoly)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.