G5531 Praktická příprava geologických preparátů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Petr Zaunstöck (cvičící)
Jakub Grulya (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 5/4
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení a praktická schopnost použití metodiky přípravy horninových preparátů, včetně možností a omezení jednotlivých postupů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student znát metodiku a bude schopen připravit základní typy preparátů užívaných v geologickém výzkumu – krytý výbrus, leštěný výbrus, zalévaný preparát, nábrus. Zároveň bude znát metodická omezení přípravy jednotlivých typů preparátů.
Osnova
  • Úvod do problematiky
  • Typy preparátů
  • Zpevnění a fixace preparátů
  • Metody broušení a leštění, typy brusiv
  • Praktická cvičení
Výukové metody
Přednáška a praktické cvičení v brusírně
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě povinné účasti a úspěšně splněných praktických cvičení (preparáty, protokoly)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G5531