Bi6450 Základní metody terénní botaniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 B11/305
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cílem kurzu je zprostředkování teoretických základů a praktických dovedností nutných pro samostatný térénní výzkum flóry a vegetace (např. pro účely diplomové nebo bakalářské práce) a zpracování floristických údajů z literárních a jiných zdrojů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:
- mít základní informace o určovacích příručkách, květenách a zdrojích dat o přírodních podmínkách a květeně vybraného území;
- znát zásady sběru a preparace rostlin do herbářů;
- schopen samostatného terénního průzkumu flóry a vegetace, včetně zápisu fytocenologických snímků.
Osnova
 • Přednáška: (1) historie floristického výzkumu;
 • (2-3) výběr území, jeho velikost a hranice, charakteristiky přírodních poměrů;
 • (4-6) určovací příručky, národní a regionální flóry, herbářové sbírky;
 • (7) nomenklatura, synonymika a databáze;
 • (8-9) pomůcky pro terénní práci a zápis fytocenologického snímku;
 • (10) zásady sběru rostlin do herbářů;
 • (11-12) návštěva herbáře a knihovny ústavu botaniky a zoologie PřF MU.
 • Cvičení: během dvou šestihodinových cvičení v terénu proběhne praktická ukázka floristického výzkumu a budou pod vedením cvičícího zapsány fytocenologické snímky.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANKO, Jan. Life sciences in the Czech lands (Bohemia and Moravia) 1750-1950. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1997. 610 s. ISBN 80-902464-0-0. info
 • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
 • KLÁŠTERSKÝ, Ivan, Anežka HRABĚTOVÁ a Josef DUDA. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, 1982. s. 133-242. info
 • KLÁŠTERSKÝ, Ivan, Anežka HRABĚTOVÁ a Josef DUDA. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, 1982. 132 s. info
 • SMEJKAL, Miroslav. Komentovaný katalog moravské flóry. Brno, 1980. 301 s. Učební texty PřF UJEP Brno. info
  neurčeno
 • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. Vols 1–8: Edited by Bohumil Slavík & Slavomil Hejný (vols. 1-3), Bohumil Slavík (vols. 4-6), Bohumil Slavík & Jitka Štěpánková (vol. 7), Jitka Štěpánková (vol. 8). Praha 1988-2010.
Výukové metody
přednáška (teoretická příprava) - 6 x 2 hodiny hodin; terénní cvičení s úvodem do metod floristiky a vegetační vědy (2 x 6 hodin)
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičení (z terénní části doložená protokolem), jakož i zápis tří fytocenologických snímků různých typů vegetace (les, louka a další vegetační typ dle vlastního výběru).
Informace učitele
Šest dvouhodinových přednášek se koná během první poloviny semestru, druhá polovina výuky probíhá probíhá blokově, obvykle během prvního nebo druhého květnového víkendu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.