Bi9545 Fykologické determinační praktikum pro pokročilé

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodan Geriš (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. || Bi1010c Fylog. a diver. rostlin - cv. || PdF:Bi2BP_BHNL Zákl. syst. a evol. řas a hub
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porozumět determinačním pravidlům určování kultur významých skupin sinic a řas využívaných v základním a aplikovaném výzkumu:
Schopnost použít základní taxonomické metody ve fykologii;
Vysvětlit ekomorfologické a geneticky stabilní charakteristiky;
Použít informace z determinačních klíčů a databáz;
Interpretovat ekomorfologickou diverzitu přírodního materiálu a kultur;
Porozumět a vysvětlit jednotlivé ekomorfologické a genetické znaky v mikroevoluci kultur sinic a řas;
Porozumět mechanismům vývoje různých diskriminačních struktur při kultivaci sinic a řas;
Výstupy z učení
Po absolvování cvičení bude student schopný orientace v jednotlivých skupinách řas a sinic ve fytobentosu, fytoplanktonu různých sladkovodních biotopů a různých sinicových či řasových kulturách. Pozná nejběžnější taxony sinic a řas na druhové úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do taxonomie sinic a řas a jejich kultivace;
 • 2. Kokální a vláknité cyanobakterie bez heterocytů;
 • 3. Heterocytové cyanobakterie;
 • 4. Ruduchy;
 • 5. Krásnoočka;
 • 6. Obrněnky a Skrytěnky;
 • 7. Zlativky a synury;
 • 8. Různobrvky;
 • 9. Chaluhy;
 • 10. Zelené bičíkaté a kokální řasy;
 • 11. Zelené vláknité řasy;
 • 12. Parožnatky;
Literatura
 • SCAGEL, Robert F. Marine algae of Britisch Columbia and nothern Washington. Part I, Chlorophyceae (Green Algae). Ottawa: [National museum of Canada], 1966. 257 s. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi9545