FRFD04 Diplomová práce III

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/20. 20 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
FRFD03 Diplomová práce II && NOW ( FRFD14 Seminář k diplomové práci III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Diplomová práce v programu Radiologická fyzika je zpravidla zaměřena na vyřešení výzkumného úkolu souvisejícího s fyzikálními aspekty některé z metod využívaných v radioterapii, rentgenové diagnostice, nukleární medicíně. Kurz vede studenta k hlubšímu porozumění zvolené problematice, rozvijí jeho schopnost samostatně řešit výzkumné problémy střední obtížnosti (typicky získat relevantní experimentální data, interpretovat je a vyvodit z výsledků práce závěry) a vede studenta k sepsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ní kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu a kurzů Diplomová práce I, Diplomová práce II a Diplomová práce III zajistí, že student odevzdá ve stanoveném termínu diplomovou práci, která je podle názoru vedoucího způsobilá k obhajobě.
Osnova
  • Individuální konzultace s vedoucím práce.
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě práce.
Informace učitele
Literatura: dle instrukcí vedoucího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.