XS021 Inspiratorium pro učitele 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Vrtalová
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
XS020 Inspiratorium pro učitele || XS350 Práce se skup. dynamikou
Absolvování předmětu Inspiratorium pro učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kurzu je seznámit studenty s metodami aktivní výuky a naučite je vytvářet výukové lekce nebo programy, které jsou postaveny na pečlivě vytvořené aktivitě, ne na výkonu učitele.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - kvalitně uvést jednoduché aktivity - analyzovat výukový program, rozebrat jej na komponenty - designovat výukový program
Osnova
  • Obsah jednotlivých lekcí bude záviset na konkrétním zájmu studentů, lekce budou zčásti vedeny přímo studenty.
Literatura
    doporučená literatura
  • AMBROSE, Susan A. How learning works : seven research-based principles for smart teaching. Edited by Richard E. Mayer. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2010. xxii, 301. ISBN 9780470484104. info
    neurčeno
  • Fond her : 52 nejlepších her z akcí a kurzů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 211. ISBN 9788025116753. info
  • BIGGS, John B. a Catherine So-kum TANG. Teaching for quality learning at university : what the student does. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2007. xviii, 335. ISBN 0335221262. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
Výukové metody
výuka bude vedena formou workshopů a aktivit s následnou reflexí a zobecněním závěrů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné ukončení je aktivní účast v lekcích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.