Bi4060 Fyziologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin && ! Bi6180 Biologie rostlin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ukázat mechanismy transportních procesů v rostlinách.
Vysvětlit specifické pricipy metabolismu rostlin.
Vysvětlit procesy růstu a vývoje u rostlin a mechanismy jejich regulací.
Seznámit s reakcemi rostlin na podmínky vnějšího prostředí a mechanismy přizpůsobení.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu jsou posluchači schopni:
vysvětlit fyzikální, fyzikálně-chemické a biochemické principy transportních a metabolických procesů v rostlinných buňkách a orgánech;
diskutovat procesy řídící růst a vývoj;
popsat mechanismy reakcí rostlin na vnější stresové faktory;
porozumět nejen základním fyziologickým mechanismům morfogeneze a fungování rostlinných buněk, pletiv a orgánů, ale i fungování celých rostlin v měnícím se prostředí.
Osnova
 • Obecné principy transportních procesů v rostlinách. Transport vody v xylému, transport rozpuštěných látek přes membrány, translokace v lýku, průduchová regulace výměny plynů. Světelné reakce fotosyntézy, regulace a strukturní změny fotosyntetického aparátu. Fotosyntetická redukce oxidu uhličitého, fotorespirace, koncentrační mechanismy C4 a CAM. Konverze primárních asimilátů, alokace uhlíkatých látek v rostlinných orgánech a jejich využití v růstových procesech. Asimilace dusíku a dalších minerálních živin. Specifické znaky růstových procesů u rostlin, embryogeneze a klíčení semen. Fytohormonální regulace růstu a vývoje, hlavní skupiny fytohormonů a mechanismus jejich účinku. Působení světelného a teplotního režimu na růst a vývoj. Obecná koncepce stresu u rostlin, reakce na extrémní vnější podmínky fyzikálního a chemického charakteru, mechanismy adaptace rostlin k působení stresorů. Interakce rostlin s jinými organismy a regulace těchto vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • PROCHÁZKA, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 8020005862. info
 • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2. rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 8021017899. info
  doporučená literatura
 • TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 5th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010. xxxiv, 782. ISBN 9780878938667. info
 • Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell L. Jones. Rockville, Md.: American Society of Plant Physiologists, 2000. xxxix, 136. ISBN 0943088402. info
  neurčeno
 • HOPKINS, William G. a Norman P. A. HÜNER. Introduction to plant physiology. Fourth edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. xviii, 503. ISBN 9780470247662. info
Výukové metody
Přednášky s využitím audiovizuální techniky. Studium elektronické učebnice vypracované k přednáškám a volně dostupné na univerzitních internetových stránkách.
Metody hodnocení
Písemný test obsahující 40 otázek. K úspěšnému absolvování zkoušky musí mít studenti alespoň 50% odpovědí správných.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~fyzrost/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Ačkoli není předchozí absolvování kurzu Cytologie a anatomie rostlin přímou prerekvizitou, je nezbytné, aby byl posluchač obeznámen se základní anatomickou stavbou těla vyšších rostlin (struktura vodivých pletiv, anatomická stavba kořene a listů...).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.