G7381k Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 14. 4. 10:00–12:00 Gs,-1011, Pá 28. 4. 10:00–16:00 Gs,-1011, Pá 12. 5. 9:00–10:00 Gs,-1011
Předpoklady
! G7381 Horninotvorné fosilie && ! NOW ( G7381 Horninotvorné fosilie ) && ( G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie )
Základní znalosti obecné i systematické paleontologie - zkouška z předmětu Paleontologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Znalosti skupin organizmů, které se svou aktivní nebo pasívní činností podílejí na vzniku hronin.
Způsoby této tvorby a prostředi vzniku.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu by měl být studen uceleně obeznámen o hlavních horninotvorných fosíliích.
Osnova
 • Činnost organizmů:rušivá – transportní - tvořivá.
 • Způsoby tvorby pevných skeletů, materiál schránek a koster.
 • Základy karbonátové petrografie, prostředí vzniku karbonátových hornin
 • Organizmy vytvářející organické nárůsty
 • Organizmy, jejichž kostry a schránky se hromadí jako sedimentární částice
 • Organizmy dávající vznik kaustobiolitům
Literatura
 • HLADIL, Jindřich. Karbonátová sedimentární tělesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 8021013214. info
 • Evolutionary history of bats : fossils, molecules, and morphology. Edited by Gregg F. Gunnell - Nancy B. Simmons. 1st pub. New York [N.Y.]: Cambridge University Press, 2012. xii, 560. ISBN 9780521745260. info
 • Trace fossils as indicators of sedimentary environments / editors Dirk Knaust, Richard G. Bromley. Edited by Dirk Knaust - R. G. Bromley. 1st ed. Oxford: Elsevier, 2012. xxx, 924. ISBN 9780444538130. info
 • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení zaměřených na studium horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií) a hornin vzniklých jejich činností.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou klasifikovaného zápočtu, při němž je ověřována praktická schopnost studentů rozlišit jednotlivé skupiny horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií)a interpretovat prostředí a dobu vzniku těchto hornin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/G7381k