G7381k Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7381 Horninotvorné fosilie && ! G7380 Horninotvorné fosilie && ! NOW ( G7381 Horninotvorné fosilie ) && ( G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie ) && ( G3131 Poznávání fosílií a struktur || G3131k Poznávání fosílií a struktur )
Základní znalost z obecné i systematické paleontologie, zkouška z předmětu Paleontologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Znalosti skupin organizmů, které se svou aktivní nebo pasívní činností podílejí na vzniku hronin.
Způsoby této tvorby a prostředi vzniku.
Osnova
  • Činnost organizmů:rušivá – transportní - tvořivá.
  • Způsoby tvorby pevných skeletů, materiál schránek a koster.
  • Základy karbonátové petrografie, prostředí vzniku karbonátových hornin
  • Organizmy vytvářející organické nárůsty
  • Organizmy, jejichž kostry a schránky se hromadí jako sedimentární částice
  • Organizmy dávající vznik kaustobiolitům
Literatura
  • HLADIL, Jindřich. Karbonátová sedimentární tělesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 99 s. ISBN 8021013214. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení zaměřených na studium horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií) a hornin vzniklých jejich činností.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.Praktické poznávání jednotlivých skupin horninotvorných organizmů - makro i mikrofosílie. Teoretické znalosti prostředí a doby vzniku těchto hornin
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2012/2013.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2025.