C5920 Správná laboratorní praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Je uveden obsah a cíl GLP, citovány základní pojmy a normy. Diskutována je organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. Další část je věnována validaci zařízení, analytického systému a analytických metod. Je rozváděna otázka stanovení provozních charakteristik analytické metody a hodnocení výsledků analýz. Jsou uvedeny zásady správného odběru vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů a návrhu a vyhodnocení vzorkovacího plánu s důrazem na vzorkování složek životního prostředí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.