C5920 Správná laboratorní praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. St 11:00–12:50 D29/347-RCX2
Předpoklady
Základní znalosti z oblastí analytické chemie a analytických biologických disciplin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni: ;
- porozumět principům GLP a nutnosti jejich dodržování pro zajištění kvality analytických výsledků.;
- pracovat s příslušnými normami.;
- diskutovat organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. ;
- objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod ;
- vysvětlit provozní charakteristiky metod a hodnocením výsledků analýz. ;
- realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů;
- navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán s důrazem na vzorkování složek životního prostředí.;
- chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi (testování bezpečnosti látek pro člověka a prostředí, mikrobiologie, laboratorní zvířata, léčiva, GMO atd.).
Osnova
  • I. Principy a cíle GLP. Vývoj, legislativa, zabezpečování a řízení jakosti. II. Základní opatření.Organizace laboratoře a podmínky činnosti. III. Akreditace zkušebních laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025, terminologie. IV. Zkoušení způsobilosti laboratoří. Metodika. V. Validace a testování. Validace zařízení, metody, analytického systému a dat. VI. Validace analytických metod. VII. Stanovení provozních charakteristik analytické metody. Dokumentace analytické metody. VIII. Hodnocení výsledků ve vztahu k limitním hodnotám. Regulační diagramy. IX. Zásady správného odběru vzorků. Homogenní a heterogenní objekty - randomizované a segregované. Chyby vzorkování a vzorkovací plán. X. Základní techniky odběru vzorků. Test homogenity. Odběr z nehomogenních objektů. Zajištění náhodnosti odběru vzorků. Systematické vzorkování nehomogenních materiálů. XI. Návrh a vyhodnocení vzorkovacího plánu. Vyhodnocení shodnosti a správnosti vzorkování. Dokumentace vzorkování. XII. Vzorkování pro analýzu složek životního prostředí.
Literatura
  • CROSBY, N. T. a F. E. PRICHARD. Quality in the Analytical Laboratory. Chichester: J. Wiley, 1995. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 95470 5. info
  • MESTEK, O. a L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. info
Výukové metody
přednášky (týdenní cyklus)
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni v písemném testu (30 otevřených otázek, 50% úspěšnost je vyžadována jako minimum pro další hodnocení konkrétní známky 15-30 bodů - známkování E-A).
Informace učitele
Téma Správná laboratorní praxe (GLP) je součástí požadavků ke SZZ magisterského studijního programu Chemie, studijní obor Chemie životního prostředí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.