F7571 Experimentální metody a speciáln praktikum (3b)

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hlávka, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Teplotní závislost elektrické vodivosti kovu a polovodiče. Studium iontové polarizovatelnosti molekul. Měření rozdílu stykových potenciálů mezi kovem a polovodičem. Feroelektrické vlastnosti pevných látek. Měření aktivační energie tvorby vakancí v kovech. Magnetická susceptibilita. Zonální tavba germania. Spin-mřížková relaxace. Absorpční hrana polovodičů. Plastická deformace kovových materiálů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.