F7571 Experimentální metody a speciální praktikum B 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Celý, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Jíša (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:00–10:50 Fpk,04013, Út 11:00–11:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí laboratorní úlohy využívající pokročilých experimentálních metod fyziky pevných látek. Úlohy jsou zaměřeny převážně na polovodiče.

Cílem předmětu je umožnit studentům z vlastní zkušenosti
- popsat a vysvětlit vybrané experimentální metody z fyziky pevných látek
- aplikovat tyto metody na měření konkrétních jevů
- analyzovat a fyzikálně interpretovat získaná experimentální data.
Osnova
 • Teplotní závislost elektrické vodivosti kovu a polovodiče
 • Studium iontové polarizovatelnosti krystalů
 • Měření rozdílu stykových potenciálů mezi kovem a polovodičem
 • Feroelektrické vlastnosti pevných látek
 • Měření aktivační energie tvorby vakancí v kovech
 • Magnetická susceptibilita
 • Zonální tavba germania, příprava vzorku k měření
 • Absorpční hrana polovodičů
 • Stanovení koncentrace intersticiálního kyslíku v křemíku
 • Rentgenová odrazivost na multivrstvách
 • Mapování rezistivity na křemíkových deskách
Literatura
 • Návody k jednotlivým úlohám (Instructions for individual tasks).
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba předložit jedenáct otestovaných protokolů.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.