M1035 Biomatematika

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/3/0. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Niederle, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Hobstová (cvičící)
doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.
Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Kombinatorika
  • Pravděpodobnost na konečném základním prostoru a její zobecnění
  • Lineární algebra
  • Elementární funkce a jejich grafy
  • Limita funkce. Spojitost
  • Derivace
  • Neurčitý integrál
  • Určitý integrál
  • Obyčejné diferenciální rovnice. Růstové funkce
Literatura
  • NIEDERLE, Josef a Jan OSIČKA. Matematika pro biology. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 94 s. ISBN 8021015675. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2021, podzim 2022.