M1035 Matematika pro biology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/3/0. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Niederle, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Hobstová (cvičící)
doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.
Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kombinatorika
Pravděpodobnost na konečném základním prostoru a její zobecnění
Lineární algebra
Elementární funkce a jejich grafy
Limita funkce. Spojitost
Derivace
Neurčitý integrál
Určitý integrál
Obyčejné diferenciální rovnice. Růstové funkce
Literatura
  • NIEDERLE, Josef a Jan OSIČKA. Matematika pro biology. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 94 s. ISBN 8021015675. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2021, podzim 2022.