M3100 Matematická analýza III

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
4/2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Předpoklady
M2100
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Diferenciální počet v Rn (parciální a směrové derivace, slabý a silný diferenciál, Taylorova věta, extrémy) Zobrazení mezi euklidovskými prostory (derivace a diferenciály zobrazení, derivování složených zobrazení, implicitní funkce, regulární zobrazení, variety, extrémy na varietách) Přímé metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (rovnice se separovanými proměnnými, homogenní dif.rovnice, lineární a Bernoulliova diferenciální rovnice, rovnice nerozřešené vzhledem k derivaci, lineární diferenciální rovnice vyšších řádů) Základy integrálního počtu v Rn (Fubiniova věta, substituce, aplikace) Základy teorie funkcí komplexní proměnné (holomorfní funkce, singularity, Cauchyova věta)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.