M5771 Didaktika deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. Ukončení: -.
Vyučující
RNDr. Marta Ryšánková (přednášející), doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Předpoklady
M4710
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Deskriptivní geometrie jako vědecká nauka; vztah deskriptivní geometrie k jiným vědním disciplinám, historický přehled zobrazovacích metod. Deskriptivní geometrie jako vyučovací předmět na školách různého typu; cíle a úkoly. Osobnost učitele. Rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení. Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie; vyučovací hodina, prověřování vědomostí, pomůcky. Stereometrie pro potřebu deskriptivní geometrie. Úplné řešení konstruktivních úloh, důkazy. Přehled zobrazovacích metod vyučovaných na SŠ.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.