F5030 Základy kvantové mechaniky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Celý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Celý, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Celý, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Celý, CSc.
Předpoklady
( F4120 Teoretická mechanika && F4090 Elektrodyn. a teorie rel. )||( F3070 Elektřina a magnetismus && F4080 Optika a atomová fyzika )
Absolvování základního kurzu fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručný historický přehled období 1900-1927. Bornova interpretace. Schrödingerova rovnice(1D úlohy). Formalizmus kvantové mechaniky:(A)matematický aparát, (B)postuláty a některé jejich obecné důsledky. Evoluční operátor, Heisenbergova reprezentace. Harmonický oscilátor, algebraické řešení, soubor nezávislých oscilátorů. Moment hybnosti, řešení v souř. reprezentaci i algebraické. Pohyb v centrálním poli, atom H. Zeemanův jev. Spin elektronu, doplnění do nerelativistické teorie. Soubory stejných mikročástic, souřadnicová reprezentace stavu, reprezentace obsazovacích čísel. Aproximativní metody: (a)stacionární poruchový počet, korekce k degenerovaným stavům, (b)variační metody, (c)nestacionární poruchový počet, pravděpodobnosti přechodů. Semiklasická teorie interakce atomu s elektromagnetickým polem.
Informace učitele
Některá témata jsou probírána ve cvičení, které je integrální součástí kurzu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.