F9481 Didaktický seminář z fyziky A

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Předpoklady
F4050 Atom., jad. a část. fyzika || F4060 Úvod do fyziky mikrosvěta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Organizované diskuse jednotlivých témat středoškolské fyziky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární referáty obsahují výklad dané problematiky na vysokoškolské i středoškolské úrovni. Po výstupu následuje diskuse při které přítomný učitel i studenti hodnotí úroveň referátu. Mechanika hmotných bodů a jejich soustav. Speciální teorie relativity. Kmity a vlnění. Elektřina a magnetismus.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.