F9481 Didaktický seminář z fyziky A

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta || F4060 Úvod do fyziky mikrosvěta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Organizované diskuse jednotlivých témat středoškolské fyziky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární referáty obsahují výklad dané problematiky na vysokoškolské i středoškolské úrovni. Po výstupu následuje diskuse při které přítomný učitel i studenti hodnotí úroveň referátu.
Hlavním cílem kurzu je rozvíjení fyzikálně-pedagogických schopností a dovedností studentů. Na jeho konci by studenti měli být schopni všestranně analyzovat vybraná fyzikální témata a podrobně posoudit simplifikace užívané při jejich školském výkladu.
Osnova
  • 1.Mechanika hmotných bodů a jejich soustav.
  • 2. Speciální teorie relativity.
  • 3. Kmity a vlnění.
  • 4. Elektřina a magnetismus.
Literatura
  • ARONS, A. B. Teaching introductory physics. New York: John Wiley & Sons, 1996. xiv, 153. ISBN 0471137073. info
Výukové metody
Seminář se studentskými výstupy a diskusí.
Metody hodnocení
Zápočet: stanovený počet úspěšných výstupů během semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F9481