EN

PřF:Bi8770 Determinace obratlovců - Informace o předmětu

Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi7960 Obratlovci ČR )|| Bi7960 Obratlovci ČR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude otevřen až v roce 2004.
Mateřské obory
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: leden - únor 2005.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.