EN

PřF:Bi8770 Determinace obratlovců - Informace o předmětu

Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi7960 Obratlovci ČR )|| Bi7960 Obratlovci ČR
Systém a evoluce živočichů, Systém a evoluce obratlovců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/19
Mateřské obory
Cíle předmětu
V průběhu kurzu student bude seznámen s aktuálním výčtem druhů obratlovců žijicích v ČR a prostor bude věnován zejména druhům a skupinám, jejichž identifikace je komplikovanější a v kurzech Systém a evoluce obratlovců - cvičení jim nelze věnovat dostatek prostoru.
Osnova
 • 1.Mihule a chrupavčité ryby
 • 2. ryby nekaprovité
 • 3. kaprovité ryby
 • 4. obojživelníci
 • 5. plazi
 • 6. vodní ptáci
 • 7. další nepěvci
 • 8. pěvci I.
 • 9. pěvci II.
 • 10. Eulypotyphla a netopýři
 • 11. hlodavci a zajícovci
 • 12. šelmy a sudokopytníci
Literatura
 • DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 162 s. 10037. ISBN 80-200-1282-6. info
 • ANDĚRA, Miloš a Ivan HORÁČEK. Poznáváme naše savce. Illustrated by Jan Hošek. 2. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2005. 327 s. ISBN 8086817083. info
 • HUME, Rob. Ptáci Evropy. 1. vyd. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2004. 448 s. ISBN 8024211335. info
 • SVENSSON, Lars a P. J. GRANT. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu : nejobsáhlejší průvodce evropským ptactvem. Translated by Romana Anděrová, Illustrated by Killian Mullarney - Dan Zetterst. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2004. 400 s. ISBN 8072376586. info
 • DUNGEL, Jan a Jiří GAISLER. Atlas savců České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 150 s. ISBN 8020010262. info
 • HUDEC, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 249 s. ISBN 9788020019899. info
 • ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s., fo. ISBN 80-209-0053-5. info
Výukové metody
Teorie ve zkratce, determinace preparátů
Metody hodnocení
praktická determinace,zápočet, ústní
Informace učitele
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: leden - únor 2007.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.