Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Gelnarová (pomocník)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Rozvrh
St 9:00–10:50 CBA,609
Předpoklady
Vzhledem k unikátnosti většiny metod v této oblasti není nezbytné vzdělávání v biostatistických metodách, předpokladem je pouze základní znalost principů statistických testů a provádění odhadů a znalost matematiky v rozsahu střední školy. Naopak nutným předpokladem je znalost populační biologie a ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokročilý předmět vyčerpávající výuku nejrůznějších metod hodnocení biodiverzity od jednoduchých indexů až po stochastické modely popisující vztahy druh - abundance ("species-abundance models"). Výuka klade důraz především na vysvětlení interpretace jednotlivých metrik a vymezení jejich aplikovatelnosti a limitů. Veškeré metody jsou vysvětlovány ve vztahu k praktickým postupům při vzorkování biologických populací.
Osnova
 • 1. Biodiverzita jako pojem. Duální koncept hodnocení biodiverzity. Funkční, genetická, strukturní a taxonomická biodiverzita. Biodiverzita v datech. Biodiverzita v grafech. Publikační možnosti analýzy dat týkajících se diverzity na různých úrovních organizace biologických systémů.
 • 2. Indexy Diverzity. Druhová bohatost, heterogenita rozložení abundancí v rámci biologických společenstev.
 • 3. Ekvitabilita a její hodnocení. Intervaly spolehlivosti pro různé indexy diverzity, aproximace možných maximálních a minimálních hodnot. Rarefaction jako využitelná technika. Numerická realizace výpočtu rarefaction křivek, variabilita ve výpočtu této metody.
 • 4. Analýza kumulativních "species-abundance" křivek, hodnocení tzv. Q statistiky. Srovnání se standardními technikami hodnocení biodiversity.
 • 5. Species - abundance stochastické modely, typy, algoritmy výpočtu, možnosti grafické prezentace. Příklady. "Niche-oriented species - abundance modelling"
 • 6. Využití počítačové simulace při hodnocení biodiversity. Boostraping a Jackknifing jako techniky odhadu variability různých ukazatelů biodiversity.
 • 7. Aplikovatelnost parametrických a neparametrických technik při hodnocení biodiversity, parametrické hodnocení biodiversity ve vícerozměrných analýzách.
 • 8. Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiversity získaných podjednotek.
 • 9. Markovovy řetězy jako technika využitelná pro analýzu dat týkajících se biodiversity.
 • 10. Případové studie.
Literatura
 • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. xv, 853 s. ISBN 0-444-89249-4. info
 • J. H. Zar (1984). Biostatistical analysis. Prentice Hall. New Jersey.
 • KREBS, Charles J. Ecological Methodology. New York: Harper Collins Publishers, 1989. 654 s. ISBN 0060437847. info
 • Magurran A.E. (1988) Ecological Diversity and Its Measurement. Cambridge University Press, UK.
 • Jongman, Ter Braak and Van Tongeren (1995). Data analysis in community and landscape ekology, Cambridge University Press, Cambridge
Informace učitele
http://www.cba.muni.cz/vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.