Bi9325 Molekulární genetika člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Ferák (přednášející), prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (zástupce)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
LF MU (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Rozvrh
Pá 9:00–10:50 BR1
Předpoklady
B7250 Genetika člověka || Bi7250 Genetika člověka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty se strukturou a expresí lidského genomu, s principy metod, které se používají při jeho analýze, s molekulárním základem genetických chorob a využitím poznatků získaných v Projektu lidský genom (HGP)
Osnova
  • Projekt lidský genom, historie, principy mapování lidského genomu. Konstrukce fyzikálních, genetických a transkripčních map. Sekvencování lidského genomu a analýza sekvenčních dat. Organizace a exprese lidského genomu. Multigenové rodiny a repetitivní DNA. Mutace a nestability v lidském genomu. Identifikace genů podmiňujících lidské choroby. Molekulární patologie. Genetické testování jedinců a populací. Somatické mutace a rakovina. Komplexní choroby. Genová terapie.
Literatura
  • Human molecular genetics. Edited by Tom Strachan - Andrew P. Read. 1st ed. Oxford: BIOS Scientific Publishers, 1997. xiv, 597 s. ISBN 1-872748-69-4. info
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/student/9325.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.