Bi9325 Molekulární genetika člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (přednášející)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (přednášející)
Hana Zelená (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 A11/305
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Bi9325/Exkurze_na_USL: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( B7250 Genetika člověka || Bi7250 Lékařská genetika ) && ( Bi6081 Bc. SSZ z Mol. biol. a gen. || Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie || Bi6087 Bc. SSZ z Buněč. a Mol. Diagn. || Bi6088 Bc. SSZk Lék.Genet.Lab.Diagn. || SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům hlubší molekulárně-genetický náhled na vybrané oblasti genetiky člověka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat strukturu lidského genomu; ovládat principy metod, které se používají při jeho analýze; porozumět molekulárnímu základu geneticky podmíněných chorob u člověka (monogenních i polygenních), formulovat principy farmakogenetiky a genové terapie u člověka, být obeznámení se základy forenzní genetiky.
Osnova
  • 1. Projekt Lidský genom 2. Polymorfismy DNA. Mutace a instabilita lidské DNA. Molekulární aspekty monogenních onemocnění 3. Strukturní variabilita genomu a vzácná chromozomová onemocnení 4. Molekulární pato(fyzio)logie 5. Genetika onemocnění s komplexní dědičností 6. Genová terapie 7. Farmakogenetika 8. Genetika a nádorové onemocnění 9. Klinická molekulární diagnostika 10. Genetika a soudní lékařství 11. Exkurze na Ústav soudního lékařství 12. Novinky v genetice čověka – reprodukované přednášky popředních světových odborníků
Literatura
Výukové metody
Jedná se o prezentace odborníku z dané oblasti. Jsou používany prezentace v Powerpointu.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Student vybírá z možných odpovědí na otázky, kde je jedna nebo více možností správných.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.