Bi9325 Molekulární genetika člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (přednášející)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (přednášející)
Hana Zelená (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Út 13:00–14:50 A11/235
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Bi9325/Exkurze_USL_2016: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( B7250 Genetika člověka || Bi7250 Lékařská genetika ) && ( Bi6081 Bc. SSZ z Mol. biol. a gen. || Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie || Bi6087 Bc. SSZ z Buněč. a Mol. Diagn. || Bi6088 Bc. SSZk Lék.Genet.Lab.Diagn. || SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům hlbší molekulárně-genetický náhled na vybrané oblasti genetiky člověka. Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat strukturu lidského genomu a ovládat principy metod, které se používají při jeho analýze. Měli by být obeznámeni s projektem lidského genomu (HGP) a s praktickým využitím poznatků získaných při jeho řešení. Měli by ovládat molekulární aspekty lidské evoluce a porozumět molekulárnímu základu geneticky podmíněných chorob u člověka (monogenních i polygenních), jakož i formulovat principy farmakogenetiky, genové terapie u člověka a forenzní genetiky.
Osnova
  • Organizace a exprese lidského genomu. Multigenové rodiny a repetitivní DNA. Polymorfismus lidské DNA; detekce a screening mutací v lidském genomu. Metody identifikace a izolace genů. Molekulární genetika při studiu lidské evoluce. Molekulární aspekty monogenních onemocnění. Projekt Lidský genom. Somatické mutace a rakovina. Molekulární patologie. Komplexní choroby. Farmakogenetika. Genová terapie. Forenzní genetika.
Literatura
  • Human molecular genetics. Edited by Tom Strachan - Andrew P. Read. 1st ed. Oxford: BIOS Scientific Publishers, 1997. xiv, 597 s. ISBN 1-872748-69-4. info
Výukové metody
Jedná se o prezentace odborníku z dané oblasti. Jsou používany prezentace v Powerpointu.
Metody hodnocení
Písemná zkouška testem. Student vybírá ze 4 možných odpovědí na otázky, kde je jedna nebo více možností správných. K úspěšnému složení zkoušky je třeba dosáhnout 60 % z celkového počtu bodů.
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/student/9325.htm
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.