Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty učitelství geografie a kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Dvořáková (cvičící)
Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7149/01: Čt 13:00–14:50 Z1,01001b, J. Kozel, T. Řezník
Z7149/02: Po 9:00–10:50 Z1,01001b, J. Kozel, T. Řezník
Předpoklady
PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Předpokládá se znalost problematiky základní přednášky Geografická kartografie a geoinformatika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38
Jiné omezení: pouze pro studenty učitelství geografie a kartografie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelských kombinací základní znalosti a dovednosti z oblasti geografických informačních systémů. Tyto znalosti by měl student prakticky aplikovat (tj. vytvořit mapu, která bude kartograficky správným produktem), ale také teoreticky vysvětlit. Celý předmět bude na problematiku zaměřen s ohledem na následné využití znalostí a dovedností ve středoškolském zeměpisu.
Osnova
  • 1. Základní pojmy digitální kartografie 2. Zpracování kvantitativních jevů v digitálním prostředí 3. Principy kartografické vizualizace v prostředí GIS 4. Aplikace kartografických zásad při tvorbě mapy 5. Tvorba učebního plánu hodiny zeměpisného semináře s tématikou GIS
Literatura
  • Pracujeme s geografickým informačním systémem ARCView GIS : poznejte svět počítačových map a geografických informačních systémů pro každého. Translated by Ivan Salay. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xi., 364. ISBN 8072262149. info
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.