Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty učitelství geografie a kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Předpoklady
PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Předpokládá se znalost problematiky základní přednášky Geografická kartografie a geoinformatika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: pouze pro studenty učitelství geografie a kartografie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelských kombinací základní znalosti a dovednosti z oblasti geografických informačních systémů. Tyto znalosti by měl student prakticky aplikovat (tj. vytvořit mapu, která bude kartograficky správným produktem), ale také teoreticky vysvětlit. Celý předmět bude na problematiku zaměřen s ohledem na následné využití znalostí a dovedností ve středoškolském zeměpisu.
Osnova
  • 1. Základní pojmy digitální kartografie 2. Zpracování kvantitativních jevů v digitálním prostředí 3. Principy kartografické vizualizace v prostředí GIS 4. Aplikace kartografických zásad při tvorbě mapy 5. Základní operace při tvorbě podkladových map 6. Volně dostupné zdroje map a nástroje pro jejich zpracování 7. Tvorba učebního plánu hodiny zeměpisného semináře s tématikou GIS 8. Výběr, editace a ořezy 9. Klasifikace dat 10. Popisky geografických prvků 11. Georeferencování 12. Optimalizace exportu mapových výstupů
Literatura
  • Pracujeme s geografickým informačním systémem ARCView GIS : poznejte svět počítačových map a geografických informačních systémů pro každého. Translated by Ivan Salay. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xi., 364. ISBN 8072262149. info
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
Výukové metody
Praktická práce v GIS aplikacích na PC s výkladem obecných GI(S) principů
Metody hodnocení
Zápočet formou praktického testu v počítačové učebně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.