F9752 Diplomový seminář 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Předpoklady
Zadána diplomová práce v oboru učitelství fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je povinný pro ty studenty učitelství, kteří si vybrali diplomovou práci z fyziky. Jeho cílem je poskytnout základní informace o tvorbě diplomové práce a motivovat studenta k systematické práci při přípravě diplomové práce. Formou referátů a společných diskusí nad konkrétními tématy z diplomových prací pak vytváří tvůrčí prostředí podporující vznik kvalitních diplomových prací.
Osnova
  • Základy přípravy diplomové práce, referáty studentů a všeobecné diskuse nad konkrétními problémy souvisejícími s tématy diplomových prací.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Metody hodnocení
Prezentace studentč a v3eobecn8 diskuse.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2019, podzim 2020.