F9752 Diplomový seminář 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Předpoklady
Zadána diplomová práce v oboru učitelství fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poslední ze tří semestrálních seminářů, který navštěvují diplomanti z fyziky ve studiu učitelství. Hlavní náplní seminářů jsou pravidelné referáty studentů o diplomové práci. Jednou za semestr student vystoupí za přítomnosti vedoucího práce a jiných zájemců ze sekce fyzika. Doplňkem jsou pak informace vyučujícího o zásadách přípravy odborného textu, práce s literaturou, příprava na obhajobu apod.
Osnova
  • 1. Pravidelné referáty studentů o diplomové práci, jedenkrát za semestr i v přítomnosti vedoucího diplomové práce. 2. Příprava na obhajobu.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 80% účast ve seminářích a aktivní výstupy dle požadavků vyučujícího.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2019, podzim 2020.