G9721 Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Po 15:00–16:50 G1,01004
Předpoklady
! G9720 Kamenné sur. v pravěku stř.Ev. && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se seznámi s hlavními typy kamenných surovin na štípané artefakty, broušené artefakty (klíny, sekery, sekromlaty), brousky, mlecí kameny, žernovy a přesleny.
Osnova
  • 1. Petroarcheologie, geoarcheologie, archeometrie;
  • 2. Těžba surovin v pravěku;
  • 3. Přehled vyvřelých hornin;
  • 4. Přehled sedimentárních hornin;
  • 5. Přehled metamorfovaných hornin;
  • 6. Suroviny štípaných artefaktů;
  • 7. Suroviny broušených artefaktů;
  • 8. Suroviny ostatní kamenné industrie;
Literatura
  • Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy (Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe). - Brno
Metody hodnocení
Písemný test, při kterém je nutné určit 30 kamenných surovin a odpovědět 5 teoretických otázek
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2008/2009.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2017, podzim 2019.