Z8117 Metainformace v kartografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje problematice metainformací v kartografii a geoinformatice. Pozornost je věnována jak zásadám tvorby metainformačních systémů, tak i standardům v této oblasti. Standardy jednotlivých organizací jsou vzájemně srovnávány. Je proveden přehled existujících metainformačních systémů se zvláštním ohledem na situaci v ČR.
Osnova
  • 1.Zásady návrhu metadatových systémů 2.Charakteristiky kvality a přesnosti geodat. 3.Metadatové prostorové standardy FGDC. 4.Metadatové prostorové standardy CEN. 5.Metadatové prostorové standardy ISO/Open GIS. 6.Stav prostorové metadatových standardů v ČR. 7.Katalogizace prostorové datových zdrojů do metadatových systémů. 8.Přehled metadatových systémů ve světě a ČR 9.Standardy pro výměnu a interpretaci geodat. 10.Charakteristika DWIGN (DIGEST) a jejich uplatnění v současných českých civilních a vojenských digitálních mapových dílech. 11.Standardizace v oblasti kartografické vizualizace. 12.Tvorba tematických standardů. 13.Prostorové datové infrastruktury: metadata a standardy
Literatura
  • ZHANG, Jingxiong a Michael F. GOODCHILD. Uncertainty in geographical information. New York: Taylor & Francis, 2002. x, 266. ISBN 041527723X. info
  • http://www.isotc211.org/
  • CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 s. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže jednak orientaci v problematice prostorových metainformací, tak i schopnost zařadit zadaná data do metainformačního systému.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže jednak orientaci v problematice prostorových metainformací, tak i schopnost zařadit zadaná data do metainformačního systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.