Z8117 Metainformace v kartografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje problematice metainformací v kartografii a geoinformatice. Pozornost je věnována jak zásadám tvorby metainformačních systémů, tak i standardům v této oblasti. Standardy jednotlivých organizací jsou vzájemně srovnávány. Je proveden přehled existujících metainformačních systémů se zvláštním ohledem na situaci v ČR.
Osnova
  • 1.Zásady návrhu metadatových systémů 2.Charakteristiky kvality a přesnosti geodat. 3.Metadatové prostorové standardy FGDC. 4.Metadatové prostorové standardy CEN. 5.Metadatové prostorové standardy ISO/Open GIS. 6.Stav prostorové metadatových standardů v ČR. 7.Katalogizace prostorové datových zdrojů do metadatových systémů. 8.Přehled metadatových systémů ve světě a ČR 9.Standardy pro výměnu a interpretaci geodat. 10.Charakteristika DWIGN (DIGEST) a jejich uplatnění v současných českých civilních a vojenských digitálních mapových dílech. 11.Standardizace v oblasti kartografické vizualizace. 12.Tvorba tematických standardů. 13.Prostorové datové infrastruktury: metadata a standardy
Literatura
  • ZHANG, Jingxiong a Michael F. GOODCHILD. Uncertainty in geographical information. New York: Taylor & Francis, 2002. x, 266. ISBN 041527723X. info
  • http://www.isotc211.org/
  • CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 s. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8. info
Výukové metody
teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže jednak orientaci v problematice prostorových metainformací, tak i schopnost zařadit zadaná data do metainformačního systému.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže jednak orientaci v problematice prostorových metainformací, tak i schopnost zařadit zadaná data do metainformačního systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.