G8601k RTG-prášková difraktometrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G8600 RTG-prášková difraktometrie && ! G8601 RTG-prášková difraktometrie &&! NOW ( G8601 RTG-prášková difraktometrie ) && (( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ))||(!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výběrová přednáška pro studenty se zaměřením na mineralogii a technickou mineralogii a petrografii. Přednáška seznamuje studenty s používanými technikami, které souvisí s rtg práškovou difrakcí a prezentuje vhodnost resp. nevhodnost jednotlivých metod a postupů při výběru různých přístrojů a načítacích režimů. Studenty seznamuje s dostupným softwarem a základními postupy při vyhodnocování rtg práškových záznamů
Osnova
  • vznik rtg záření, rtg lampy, absorpce záření, interakce rtg svazku s hmotou nejpoužívanější typy difraktometrů a jejich geometrie monochromátory a jejich využití v práškové difraktometrii detektory rtg záření, principy a možnosti využití příprava vzorků pro práškovou difrakční analýzu software pro práškovou difrakci, softwarový komplet Visual Xpow základní principy měření a vyhodnocování rtg difrakčních práškových záznamů
Literatura
  • JOHAN, Zdeněk, Robert ROTTER a Ervín SLÁNSKÝ. Analýza látek rentgenovými paprsky. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970. 257 s. info
Výukové metody
blokové přednášky
Metody hodnocení
zápočtový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2017, podzim 2019.