G9781 Základy speleologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Otava, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
St 9:00–9:50 G1,01004
Předpoklady
! G9780 Základy karsologie a speleol. && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského nebo magisterského studia se zájmem o speleologii.
Osnova
  • Jsou probrány jednotlivé krasové jevy na příkladu Moravského krasu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.