Z0101 Regionální geografie Asie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fialová (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Rozvrh
Út 15:00–16:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0101/01: Út 13:00–13:50 Z4,02028, Z. Fialová
Z0101/02: St 14:00–14:50 Z4,02028, Z. Fialová
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - CH ) || KREDITY_MIN ( 75 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží k utřídění znalostí o největším kontinentu světa a k získání znalostí nových. Fyzickogeografická charakteristika Asie je v mnohých směrech klíčem k pochopení úzké vazby mezi přírodními podmínkami a zemědělskou produkcí, současně přispívá k pochopení rizik přírodních hazardů. Cílem humánně geografické části je představit současné procesy demografického vývoje, urbanizace a ekonomické transformace v Asii a poskytnout základní vhled do kultury a společnosti největších kulturních regionů kontinentu.
Osnova
 • Fyzickogeografická charakteristika povrchu Země Rozdělení světadílů na zemském povrchu, poměr souše a vodstva, členitost,zonálnost.
 • Vznik a vývoj světadílů. Vývoj pevninské a oceánské kůry a jejich charakteristika. Stručný přehled geologické stavby a tektoniky Země. Současné názory na vznik a vývoj světadílů, teorie litosférických desek.
 • Regionální fyzická geografie Asie
 • Rozloha, geografická poloha a hranice.
 • Geologické poměry: geologický vývoj a stavba, kvartérní procesy a jejich vliv na současný stav složek přírody.
 • Reliéf a typy krajin: hory a nížiny.
 • Podnebí: radiační faktory, cirkulační faktory, sezónní změny tlaku vzduchu a proudění,teplotní poměry,srážkové poměry. Klimatické pásy a typy klimatu.
 • Pevninské vodstvo: řeky (rozdělení spec. odtoku, typy režimu, oblasti, velké řeky Asie), jezera a umělé nádrže, podzemní vody, voda v pevném skupenství (permafrost, ledovce), bažiny.
 • Oceány a moře: morfometrická a geomorfologická charakteristika mořského dna, vody světového oceánu a jejich rozdělení, příčiny a charakter oceánské cirkulace, životní prostor a využití světového oceánu. Severní ledový oceán, Tichý oceán a Indický oceán a jejich okrajová moře.
 • Půdy: zonální půdní typy a typy půd v horách,
 • Vegetace: vegetační pásy a vegetační stupně v horách.
 • Fyzickogeografické regiony a jejich charakteristika.
 • Ochrana přírody: národní parky a cenná území Asie.
 • Asie v osnovách školské geografie
 • Asie ve světovém hospodářství.
 • Asie - jazyky, náboženství, písma
 • Regionální geografie Indie a sousedních států
 • Regionální geografie Číny a sousedních států - úvod
 • Regionální geografie Číny a sousedních států - dokončení
 • Regionální geografie Japonska. Regionální geografie Indonésie
 • Jihozápadní Asie a její problémy. Asijské integrační procesy.
Literatura
 • The physical geography of Southeast Asia. Edited by Avijit Gupta. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxiii, 440. ISBN 0199248028. info
 • ŠINDLER, Petr a Vladimír BAAR. Regionální geografie světadílů a oceánů : Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1., II. část. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988. 296 s. info
 • ŠINDLER, Petr a Vladimír BAAR. Regionální geografie světadílů a oceánů : Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1., I. část. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988. 309 s. info
 • Lexikon zemí. Svazek 4: Asie, Austrálie, Oceánie. Translated by Jiří Stach. 1.vyd. Praha: GeoCenter International, 1994. 90 s., map. ISBN 3-575-11787-X. info
 • NOVOTNÁ, Marie. Cvičení z regionální geografie :Asie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 127 s. ISBN 80-7043-176-8. info
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
volitelný předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 05:08, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému