Bi7018 Diplomová práce MBG I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (pomocník)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (pomocník)
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (pomocník)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (pomocník)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (pomocník)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (pomocník)
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (pomocník)
RNDr. Alena Kuderová, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (pomocník)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Alexandra Oltová (pomocník)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (pomocník)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (pomocník)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (pomocník)
Mgr. Eva Sýkorová, CSc. (pomocník)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
RNDr. Marie Vojtíšková, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Předpoklady
NOW ( Bi7321 Seminář MBG 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce MBG I je koncipován jako kurz motivující studenta k řešení tématu zadané diplomové práce. Cílem kurzu je zpracování literatury k tématu a absolvování pokročilých molekulárně biologických metod používaných pro genomickou a proteomickou analýzu bakterií, virů nebo eukaryot. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen kvalifikovaně analyzovat jakýkoliv genetický nebo proteinový materiál.
Osnova
  • Plnění úkolů a experimentů zadaných školitelem. Průběžné studium odborné literatury k řešené problematice. Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Výuka probíhá experimentálně, ve výzkumných laboratořích školitelských pracovišt převážně z Ústavu experimentální biologie a externích spolupracujících pracovišt. Studenti provádějí pokusy podle zadaného plánu DP a instrukcí školitelů. Nutná je práce s odbornou literaturou, s internetovými literárními databázemi, pravidelné konzultace se školitelem dle určeného harmonogramu.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nutné absolvování všech laboratorních úloh a konzultací se školitelem, alespoň jedna PowerPointová prezentace na odborném semináři.
Informace učitele
Studenti by měli zvládnout všechny úlohy zadané školitelem. Průběžně je hodnoceno plnění zadaných úkolů a vyhodnocení získaných výsledků a jejich zpracování ve formě PowerPointových prezentací na semináři Students would independently manage all the tasks entered by supervisor. Obtained results are summarized in PowerPoint presentations and protocols for the final diploma work.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.